logo

CÔNG TY CỔ PHẨN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HOÀNG LONG

Tiếng ViệtEnglish
Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Ngày 30.07.2018
Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Ngày 30.07.2018
Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Ngày 30.07.2018
Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Ngày 30.07.2018
Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Ngày 30.07.2018
Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Ngày 30.07.2018
Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Ngày 30.07.2018
Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Ngày 30.07.2018
Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Ngày 30.07.2018
Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Ngày 30.07.2018
Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Ngày 30.07.2018
Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Ngày 30.07.2018
Đơn Hàng Chế Biến Thực Phẩm Ngày 30.07.2018

Đêm 30.07.2018. Đoàn bay đơn hàng thực phẩm đã xuất cảnh . Với niềm vui và vẻ mặt đầy quyết tâm của các bạn. Trung Tâm chúc các bạn cố gắng học tập và làm việc tốt, tuân thủ pháp luật nước sở tại