logo

CÔNG TY CỔ PHẨN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HOÀNG LONG

Tiếng ViệtEnglish
Các văn bản yêu cầu

Các thủ tục bắt buộc do Chủ lao động cung cấp để đăng ký chính quyền địa phương:

  • Thư mời làm việc của Chủ lao động nêu rõ loại công nhân, mức lương, thời hạn hợp đồng, chỗ ở, ăn uống, đường hàng không, bảo hiểm y tế và xã hội…
  • Giấy ủy quyền: được cấp bởi người sử dụng lao động thông báo rằng Cơ quan tuyển dụng địa phương, thay mặt cho Người sử dụng lao động, được ủy quyền hoàn toàn để giải quyết vấn đề thị thực, chuẩn bị các tài liệu cần thiết để cấp thị thực.
  • Hợp đồng lao động mẫu: Hợp đồng được ký giữa Người sử dụng lao động và người lao động.
  • Hợp đồng tuyển dụng được ký kết giữa Hoàng Long và Đơn vị tuyển dụng nước ngoài
  • Giấy phép kinh doanh đã đăng ký của người sử dụng lao động (bản sao)
  • Tài liệu giới thiệu các dự án đã xử lý (nếu có)