logo

CÔNG TY CỔ PHẨN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HOÀNG LONG

Tiếng ViệtEnglish
Sơ đồ tổ chức

DANH SÁCH NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Số CCCD /CMT

Vị trí nghiệp vụ

Trình độ chuyên môn

Năng lực ngoại ngữ

Kinh nghiệm làm việc

Mã số BHXH

Ngày bắt đầu tham gia BHXH tại doanh nghiệp

Thông tin về hợp đồng lao động ký với doanh nghiệp

Ngày ký hợp đồng lao động

Thời gian làm việc

Thời hạn hợp đồng

1

Đinh Hồng Phong

26/02/1968

Nam

 

24068000021

 

Người đại diện theo pháp luật

Đại học

Tiếng Anh

 

15 năm

 

 

0108086198

 

11/2018

01/11/2018

08h/ngày

Không xác định thời hạn

2

Trần Thị Hồng Nhung 

 28/02/1991

 Nữ

 186915349

 Hồ sơ

 Đại học

Tiếng Nhật 

 7 năm

 0115142539

 08/2015

01/08/2015 

08h/ngày

Không xác định thời hạn 

3 

Đặng Thị Thơ

10/10/1983

Nữ

111882103

Phát triển TT

 Đại học

Tiếng Hàn Quốc 

 5 năm

 2207003994

 10/2017

 01/10/2017

08h/ngày

 Không xác định thời hạn 

4

 Hoàng Văn Huyền

25/10/1990 

Nam 

 121876700

 Tuyển dụng

 Đại học

Tiếng Nhật 

5 năm

2415015435

10/2017

01/10/2017

08h/ ngày 

Không xác định thời hạn 

5

Ngô Quang Giáp

02/11/1983

Nam

125025393

BDKTCT

 Đại học

 

8 năm

2409006959

08/2014

01/08/2014

08h/ ngày 

Không xác định thời hạn 

6

Nguyễn Trường Giang

05/05/1989

Nam

164351621

Quản lý LĐ

 Đại học

Tiếng Nhật 

7 năm

0115142544

08/2015

01/08/2015

08h/ ngày 

Không xác định thời hạn 

7

Phạm Thu Giang

16/02/1982

Nữ

012124393

Chế độ chính sách

 Đại học

Tiếng Anh

9 năm

0106030461

08/2013

01/07/2016

08h/ ngày 

Không xác định thời hạn 

8

Nguyễn Văn Bắc

12/05/1989

Nam

164406628

TLHĐ

 Cao đẳng

Tiếng Nhật 

7 năm

0115142540

08/2015

01/08/2015

08h/ ngày 

Không xác định thời hạn 

9

Nguyễn Kiều Ngọc Linh

07/06/1985

Nam

012585448

Hỗ trợ việc làm

 Đại học

Tiếng Nhật 

7 năm

0115142538

08/2015

01/08/2015

08h/ ngày 

Không xác định thời hạn 

10

Nguyễn Thị Thanh Hoa

24/01/1978

Nữ

019178000056

 

ĐTNN

Đại học

Tiếng Anh

10 năm

0108086199

 

07/2012

01/07/2016

08h/ ngày 

Không xác định thời hạn 

11

Lại Huy Du

02/12/1977

Nam

036077036367

 

ĐTNN

Đại học

Tiếng Hàn

5 năm

2421786858

 

10/2017

01/10/2017

08h/ ngày 

Không xác định thời hạn