logo

CÔNG TY CỔ PHẨN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HOÀNG LONG

Tiếng ViệtEnglish
Chúc mừng các bạn xuất cảnh ngày 30/07/2018
Chúc mừng các bạn xuất cảnh ngày 30/07/2018
Chúc mừng các bạn xuất cảnh ngày 30/07/2018
Chúc mừng các bạn xuất cảnh ngày 30/07/2018
Chúc mừng các bạn xuất cảnh ngày 30/07/2018
Chúc mừng các bạn xuất cảnh ngày 30/07/2018
Chúc mừng các bạn xuất cảnh ngày 30/07/2018
Chúc mừng các bạn xuất cảnh ngày 30/07/2018
Chúc mừng các bạn xuất cảnh ngày 30/07/2018
Chúc mừng các bạn xuất cảnh ngày 30/07/2018

Sau một thời gian dài nỗ lực và cố gắng rèn luyện, Hoàng Long Huresu chúc mừng các bạn đã được xuất cảnh ngày 30/07/2018. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, và có chuyến bay thuận lợi.