logo

CÔNG TY CỔ PHẨN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HOÀNG LONG

Tiếng ViệtEnglish
Chúc mừng các bạn xuất cảnh
Chúc mừng các bạn xuất cảnh
Chúc mừng các bạn xuất cảnh
Chúc mừng các bạn xuất cảnh
Chúc mừng các bạn xuất cảnh
Chúc mừng các bạn xuất cảnh
Chúc mừng các bạn xuất cảnh
Chúc mừng các bạn xuất cảnh
Chúc mừng các bạn xuất cảnh
Chúc mừng các bạn xuất cảnh

Sau một thời gian dài nỗ lực và cố gắng rèn luyện, Hoàng Long Huresu chúc mừng các bạn đã được xuất cảnh ngày 30/07/2018. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, và có chuyến bay thuận lợi.